Privacy

Doel van registratie

Binnen kinderopvang de Voetstapjes worden persoonsgegevens van drie verschillende doelgroepen verwerkt, namelijk persoonsgegevens van ouders / verzorgers, persoonsgegevens van kinderen en persoonsgegevens van werknemers. Hieronder wordt voor elk van deze drie groepen aangegeven wat het doel van de gegevensverwerking is en welke gegevens worden bewaard. Voor een volledig overzicht van ons privacy beleid verwijzen wij u naar het volgende document: Privacy beleid 2018

Ouders / verzorgers
Kinderen
Medewerkers
Doel: Om u als ouder de dienst van kinderopvang aan te kunnen bieden en u te faciliteren in de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.
Doel: Om een zo optimaal mogelijke opvang, verzorging en ontwikkeling van uw kind te garanderen, inclusief de daarbij behorende veiligheid.
Doel: Om een wettelijke arbeidsrelatie aan te kunnen gaan met de werknemers en de salarisverwerking uit te kunnen voeren.

Gegevens:

 • Achternaam, voornaam, geboortedatum;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burger Service Nummer (BSN);​

Gegevens:

 • Achternaam, voornaam, geboortedatum;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • ​Burger Service Nummer (BSN);
 • Gegevens betreffende de gezondheid van uw kind, zoals ziektes en inentingen.

Gegevens:

 • Achternaam, voornaam, geboortedatum;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burger Service Nummer (BSN).

Verstrekking aan derden

Het kan voorkomen dat wij de gegevens die aan ons worden verstrekt aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op dit moment maken wij om die reden gebruik van een derde partij voor de verwerking van de personeelsadministratie. Daarnaast maken wij gebruik van een softwarepakket, waarin wij de gegevens van ouders administreren. Wij maken gebruik van verwerkersovereenkomsten waar daadwerkelijke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten

Als verstrekker van uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten die van toepassing zijn op onze dienstverlening waar u gebruik van kunt maken te weten:

 • Recht op informatie:
 • Recht op inzage:
 • Recht op rectificatie en aanvulling:
 • Recht op vergetelheid:
 • Recht op beperking van de verwerking:
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Beveiliging van uw gegevens

De Voetstapjes heeft de beveiliging van uw persoonsgegevens met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen ingericht, zoals beveiliging van computers, opslag op beveiligde plaatsen, gebruik van een wachtwoordbeleid, beperking van toegang tot de gegevens en het bewaren van dossiers in afgesloten ruimtes.

Gebruik van camera’s

Binnen kinderopvang de Voetstapjes hebben wij er voor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te gaan maken van toezicht d.m.v. camera’s. Op momenten dat er één pedagogisch medewerkster op de groep aanwezig is kan er te allen tijde meegekeken worden via de camera. Deze bewerking is ook aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens, hoewel hier door hen niet meer actief op wordt gecontroleerd.

Omgang met gegevens door medewerkers

Voor alle medewerkers van de Voetstapjes geldt dat aan hen is uitgelegd hoe zorgvuldig om te gaan met privacy gevoelige persoonsgegevens van ouders, kinderen en andere medewerkers. Daarnaast zijn alle medewerkers op de hoogte van dit privacy beleid. In de praktijk zijn tevens de volgende afspraken gemaakt met de medewerkers:

 • Privacy gevoelige onderwerpen worden zonder aanwezigheid van andere ouder besproken;
 • Schriftelijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen;
  Schriftjes waarin de ontwikkeling van het kind wordt beschreven zijn alleen voor de ouders van het kind zijn bedoeld;
 • Collega’s praten niet over elkaar en er worden geen gegevens over medewerkers met elkaar uitgewisseld zonder medeweten van de betrokkene;
 • Privégegevens van medewerkers worden niet aan ouders verstrekt.
Tevreden klanten

Wat klanten over ons zeggen

Nathalie

Hele leuke, gezellige opvang. Mijn kleintje komt en gaat met een grote glimlach. Ze doen altijd leuke feestjes organiseren (zomerfeestje, halloween etc.) Maar ook lekker eten, leren en spelen!

Bas

Onwijs prettige en professionele begeleiders. Bovendien scherp in prijs en flexibel als het gaat om de openingstijden!

Monique

Zorgzame en lieve leidsters die mijn zoontje elke keer weer blij maakten. Hij kwam altijd met een grote glilmlach thuis. Er hangt een warme sfeer en er is oog voor het individu.

Amy

Kleinschalig en super persoonlijk. Maar bovenal goede zorg en begeleiding voor de kleintjes. Mijn dochter gaat er met veel plezier heen.